0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K22 Cyber League
Chicago Bulls (Cyber)
۱۳۱
۱۳۸
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۰:۵۰
Utah Jazz (Cyber)
۱۱۵
۱۲۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۱:۳۰
Charlotte Hornets (Cyber)
۱۱۲
۱۲۶
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۰:۱۰
Miami Heat (Cyber)
۱۰۵
۱۲۸
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۵:۳۰
Washington Wizards (Cyber)
۷۲
۱۱۵
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۲:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۳۸
۱۱۴
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۲:۵۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۰۸
۸۹
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۳:۳۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۰۹
۱۰۵
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۴:۱۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۱۴
۸۷
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۰۴:۵۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۳۶
۱۰۴
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۶:۱۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۳۷
۱۰۹
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۶:۵۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۰۱
۹۷
Dallas Mavericks (Cyber)
inprogress
۰۷:۳۰
Washington Wizards (Cyber)
۲۷
۴۹
Brooklyn Nets (Cyber)
inprogress
۰۸:۱۰
  World E-Basketball H2H GG League - 4x5mins
Golden State Warriors (CLAMPS)
۷۸
۷۳
Philadelphia 76ers (PUMA)
Finished
۰۰:۳۴
Los Angeles Clippers (CLAMPS)
۵۷
۶۳
Phoenix Suns (SLIM)
Finished
۰۵:۵۴
Los Angeles Clippers (PLANKAVELLI)
۴۸
۶۲
Phoenix Suns (GRANDMASTER)
Finished
۰۰:۴۴
Brooklyn Nets (SPARKZ)
۵۸
۷۳
Golden State Warriors (CLAMPS)
Finished
۰۱:۳۸
Los Angeles Lakers (HARLEM)
۶۶
۶۵
Golden State Warriors (HEZI)
Finished
۰۲:۳۰
Philadelphia 76ers (JABZ)
۷۱
۶۷
Brooklyn Nets (PLANKAVELLI)
Finished
۰۷:۰۸
Brooklyn Nets (SPARKZ)
۵۷
۷۰
Philadelphia 76ers (PUMA)
Finished
۰۰:۰۲
Boston Celtics (ENIGMA)
۵۰
۶۸
Phoenix Suns (GRANDMASTER)
Finished
۰۰:۱۲
Golden State Warriors (HEZI)
۸۸
۵۹
Los Angeles Lakers (HARLEM)
Finished
۰۰:۲۲
Los Angeles Lakers (HARLEM)
۷۱
۶۹
Brooklyn Nets (KOBRA)
Finished
۰۰:۵۴
Brooklyn Nets (SPARKZ)
۶۱
۶۳
Los Angeles Lakers (SLIM)
Finished
۰۱:۰۶
Boston Celtics (ENIGMA)
۶۵
۶۷
Milwaukee Bucks (JABZ)
Finished
۰۱:۱۶
Boston Celtics (ENIGMA)
۵۸
۶۹
Los Angeles Clippers (PLANKAVELLI)
Finished
۰۱:۴۸
Los Angeles Lakers (SLIM)
۵۸
۵۰
Golden State Warriors (CLAMPS)
Finished
۰۲:۱۰
Phoenix Suns (GRANDMASTER)
۷۵
۶۳
Milwaukee Bucks (JABZ)
Finished
۰۲:۲۰
Philadelphia 76ers (PUMA)
۷۶
۷۰
Brooklyn Nets (SPARKZ)
Finished
۰۲:۴۲
Milwaukee Bucks (JABZ)
۶۵
۵۹
Los Angeles Clippers (PLANKAVELLI)
Finished
۰۲:۵۲
Philadelphia 76ers (PUMA)
۶۹
۷۵
Golden State Warriors (CLAMPS)
Finished
۰۳:۰۰
Phoenix Suns (GRANDMASTER)
۸۶
۴۲
Boston Celtics (ENIGMA)
Finished
۰۳:۲۴
Brooklyn Nets (KOBRA)
۵۸
۷۶
Golden State Warriors (HEZI)
Finished
۰۳:۳۴
Los Angeles Lakers (SLIM)
۵۸
۸۵
Brooklyn Nets (SPARKZ)
Finished
۰۳:۴۶
Los Angeles Lakers (GRANDMASTER)
۷۹
۳۷
Brooklyn Nets (PLANKAVELLI)
Finished
۰۳:۵۶
Golden State Warriors (HEZI)
۶۴
۶۹
Brooklyn Nets (KOBRA)
Finished
۰۴:۰۶
Milwaukee Bucks (PUMA)
۶۰
۵۷
Phoenix Suns (SLIM)
Finished
۰۴:۱۸
Brooklyn Nets (PLANKAVELLI)
۷۹
۶۴
Philadelphia 76ers (JABZ)
Finished
۰۴:۲۸
Los Angeles Clippers (CLAMPS)
۷۲
۵۳
Boston Celtics (SPARKZ)
Finished
۰۴:۵۰
Golden State Warriors (ENIGMA)
۶۹
۷۱
Los Angeles Lakers (GRANDMASTER)
Finished
۰۵:۰۰
Phoenix Suns (SLIM)
۷۵
۶۲
Milwaukee Bucks (PUMA)
Finished
۰۵:۲۲
Brooklyn Nets (PLANKAVELLI)
۷۴
۷۷
Los Angeles Lakers (GRANDMASTER)
Finished
۰۵:۳۲
Golden State Warriors (ENIGMA)
۸۱
۶۴
Philadelphia 76ers (JABZ)
Finished
۰۶:۰۴
Boston Celtics (SPARKZ)
۴۵
۴۹
Milwaukee Bucks (PUMA)
Finished
۰۶:۲۶
Golden State Warriors (ENIGMA)
۷۸
۷۳
Brooklyn Nets (PLANKAVELLI)
Finished
۰۶:۳۶
Los Angeles Clippers (CLAMPS)
۷۶
۶۴
Milwaukee Bucks (PUMA)
Finished
۰۷:۰۰
Boston Celtics (SPARKZ)
۵۷
۶۵
Phoenix Suns (SLIM)
Finished
۰۷:۳۰
Los Angeles Lakers (GRANDMASTER)
۹۰
۷۷
Philadelphia 76ers (JABZ)
Finished
۰۷:۴۰
Boston Celtics (SPARKZ)
۴۷
۶۰
Los Angeles Clippers (CLAMPS)
Finished
۰۸:۰۰
Los Angeles Lakers (GRANDMASTER)
۵۷
۵۳
Golden State Warriors (ENIGMA)
inprogress
۰۸:۱۲
Phoenix Suns (SLIM)
-
-
Los Angeles Clippers (CLAMPS)
بازی شروع نشده است
۰۸:۳۴
  World NBA 2K22 3x3
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۸
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۸
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۱:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۶
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۹
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۶
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۳:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۵:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۷
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۷:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۸
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۲
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۷:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۸
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۰:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۵
۱۳
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۰:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۴
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۳
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۴
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۲
۹
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۴
۱۲
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۹
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۲:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۳:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۷
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۳
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۷
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۷
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۱۴
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۸
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۴
۱۲
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۶
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۵:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۸
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۶
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۶
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۶:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۸
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۶:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۰
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۴
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۶:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۷:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۴
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۷:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۴
۱۲
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۸:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۸:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۳
۶
Phoenix Suns 2K22 3x3
inprogress
۰۸:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
-
-
Denver Nuggets 2K22 3x3
بازی شروع نشده است
۰۸:۳۵
  World NBA 2K20 Cyber League
San Antonio Spurs (Cyber)
۷۴
۸۴
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۳:۲۷
Golden State Warriors (Cyber)
۷۹
۶۴
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۰:۱۷
Oklahoma City Thunder (Cyber)
۷۷
۷۶
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۱:۲۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۷
۵۷
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۵:۵۷
Indiana Pacers (Cyber)
۸۶
۷۷
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۶:۳۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۷
۸۵
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۰:۳۷
Denver Nuggets (Cyber)
۸۲
۶۵
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۲:۲۷
Dallas Mavericks (Cyber)
۷۱
۸۶
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۶:۱۷
Sacramento Kings (Cyber)
۷۶
۸۳
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۱:۴۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۷
۷۰
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۳
۶۰
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۰
۷۰
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
Phoenix Suns (Cyber)
۷۲
۷۵
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۴:۴۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۹۶
۵۸
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۵:۰۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۷
۵۷
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۶:۵۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۶۴
۵۳
Memphis Grizzlies (Cyber)
inprogress
۰۷:۵۷
  World NBA 2K21 1x1
Tracy McGrady
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۰:۳۰
Kobe Bryant
۵
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۱:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۹
LeBron James
Finished
۰۷:۰۰
Michael Jordan
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۸:۱۰
James Harden
۱۲
۶
Damian Lillard
Finished
۰۰:۰۰
Russell Westbrook
۳
۱۱
Bradley Beal
Finished
۰۰:۱۰
Luka Doncic
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۲۰
Damian Lillard
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۰:۴۰
James Harden
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۰۰:۵۰
Kawhi Leonard
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۱:۱۰
Russell Westbrook
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۱:۲۰
James Harden
۸
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۱:۳۰
Damian Lillard
۱۲
۱۰
Bradley Beal
Finished
۰۱:۴۰
Kobe Bryant
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۱:۵۰
LeBron James
۱۱
۶
Russell Westbrook
Finished
۰۲:۰۰
Luka Doncic
۶
۱۱
James Harden
Finished
۰۲:۱۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۲:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۰۲:۳۰
Russell Westbrook
۱
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۲:۴۰
Kawhi Leonard
۱۵
۱۳
Luka Doncic
Finished
۰۲:۵۰
Tracy McGrady
۱۰
۱۲
LeBron James
Finished
۰۳:۰۰
Damian Lillard
۱۱
۶
James Harden
Finished
۰۳:۱۰
Bradley Beal
۷
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۰۳:۲۰
Kobe Bryant
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۳:۳۰
Luka Doncic
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۴۰
Tracy McGrady
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۰۳:۵۰
James Harden
۱۰
۱۲
Bradley Beal
Finished
۰۴:۰۰
Kawhi Leonard
۸
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۱۰
LeBron James
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۰۴:۲۰
Damian Lillard
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۴:۳۰
Bradley Beal
۹
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۴:۴۰
Russell Westbrook
۱
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۴:۵۰
LeBron James
۱۲
۴
James Harden
Finished
۰۵:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۰۵:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۲
Tracy McGrady
Finished
۰۵:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۲
Luka Doncic
Finished
۰۵:۳۰
James Harden
۱۱
۷
LeBron James
Finished
۰۵:۴۰
Russell Westbrook
۳
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۵:۵۰
Tracy McGrady
۵
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۶:۰۰
Luka Doncic
۱۰
۱۲
Kawhi Leonard
Finished
۰۶:۱۰
LeBron James
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۰۶:۲۰
James Harden
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۰۶:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Tracy McGrady
Finished
۰۶:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۲
Damian Lillard
Finished
۰۶:۵۰
Bradley Beal
۱۱
۸
James Harden
Finished
۰۷:۱۰
Russell Westbrook
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۲۰
Damian Lillard
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۷:۳۰
Tracy McGrady
۱۰
۱۲
Luka Doncic
Finished
۰۷:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۰۷:۵۰
James Harden
۱۱
۸
Kobe Bryant
Finished
۰۸:۰۰
Damian Lillard
۱۱
۸
Tracy McGrady
Finished
۰۸:۲۰
Bradley Beal
۲
۲
Russell Westbrook
inprogress
۰۸:۳۰
Kobe Bryant
-
-
James Harden
بازی شروع نشده است
۰۸:۴۰
  World NBA 2K22 Cyber Championship
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۳۳
۱۲۷
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۰:۵۵
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۳۲
۱۳۹
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۳:۴۰
Miami Heat (Cyber)
۱۴۰
۱۵۰
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۰:۱۱
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۳
۱۴۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۰:۵۵
Phoenix Suns (Cyber)
۱۴۸
۱۳۳
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۲:۱۵
Chicago Bulls (Cyber)
۱۲۵
۱۱۳
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۲:۱۵
Utah Jazz (Cyber)
۱۴۰
۱۴۸
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۳:۴۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۱۷
۱۰۹
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۰۵:۱۲
Boston Celtics (Cyber)
۱۳۲
۱۲۹
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۵:۱۲
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۴۷
۱۴۵
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۶:۳۵
Golden State Warriors (Cyber)
۵۱
۳۹
Utah Jazz (Cyber)
inprogress
۰۸:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید