0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Patrik Pycha
۲
۳
Simon Kadavy
Finished
۰۱:۰۰
Vrastil Tomas
۳
۱
Tonar Lukas
Finished
۰۱:۳۰
Michal Regner
۳
۱
Alesh Bayer
Finished
۰۲:۰۰
Alois Kanak
۳
۰
Bohumil Skulina
Finished
۰۱:۰۰
Frantisek Just
۱
۳
Martin Sobisek
Finished
۰۲:۰۰
Vrastil Tomas
۳
۱
Frantisek Just
Finished
۰۳:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۱
Michal Regner
Finished
۰۳:۰۰
Denis Hofman
۰
۳
Vrastil Tomas
Finished
۰۶:۰۰
Pavel Mozol
۳
۰
Cesta Havrda
Finished
۰۹:۳۰
Cesta Havrda
۰
۳
Ludek Madle
Finished
۱۰:۳۰
Havel Ladislav
۱
۳
Petr Sudek
Finished
۱۰:۳۰
Milan Regner
۳
۲
Petr Sudek
Finished
۱۱:۳۰
Havel Ladislav
۳
۰
Milan Kolar
Finished
۱۲:۰۰
Oldrich Sommerschuh
-
-
Kamil Gavelcik
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Miroslav Cinibulk
۳
۱
Roman Barta
Finished
۰۰:۰۰
Alois Kanak
۳
۱
Bohumil Skulina
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Roh
۳
۱
Jan Kabelka
Finished
۰۰:۰۰
Ondrej Homola
۲
۳
Jiri Motak
Finished
۰۰:۳۰
Petr Svec
۳
۲
Tomas Roh
Finished
۰۰:۳۰
Miroslav Cinibulk
۳
۱
Roman Barta
Finished
۰۰:۳۰
Petr Kmoch Snr
۱
۳
Jan Kabelka
Finished
۰۰:۵۰
Jiri Ruzicka
۳
۰
Martin Bittner
Finished
۰۱:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۰
۳
Marek Sedlak
Finished
۰۱:۳۰
Marek Sedlak
۱
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۲:۳۰
Tonar Lukas
۳
۱
Denis Hofman
Finished
۰۲:۳۰
Denis Hofman
۳
۱
Martin Sobisek
Finished
۰۳:۳۰
Jiri Ruzicka
۳
۰
Alesh Bayer
Finished
۰۳:۳۰
Marek Sedlak
۱
۳
Michal Regner
Finished
۰۴:۰۰
Tonar Lukas
۱
۳
Frantisek Just
Finished
۰۴:۰۰
Martin Sobisek
۰
۳
Vrastil Tomas
Finished
۰۴:۳۰
Alesh Bayer
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۴:۳۰
Michal Regner
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۰۵:۰۰
Frantisek Just
۰
۳
Denis Hofman
Finished
۰۵:۰۰
Alesh Bayer
۲
۳
Marek Sedlak
Finished
۰۵:۳۰
Martin Sobisek
۳
۱
Tonar Lukas
Finished
۰۵:۳۰
Jiri Ruzicka
۳
۲
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۶:۰۰
Martin Sobisek
۱
۳
Tonar Lukas
Finished
۰۶:۳۰
Marek Sedlak
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۶:۳۰
Vrastil Tomas
۳
۱
Denis Hofman
Finished
۰۷:۰۰
Jiri Ruzicka
۳
۱
Michal Regner
Finished
۰۷:۰۰
Milan Regner
۳
۱
Havel Ladislav
Finished
۰۹:۳۰
Stanislav Hudec
۳
۲
Tomas Tecl
Finished
۰۹:۳۰
Patrik Jokiel
۰
۳
Radomir Vavrecka
Finished
۰۹:۳۰
Martin Holub
۱
۳
Vaclav Pech
Finished
۱۰:۰۰
Petr Sudek
۳
۱
Milan Kolar
Finished
۱۰:۰۰
Ludek Madle
۳
۱
Pavel Marx
Finished
۱۰:۰۰
Eduard Sionkala
۰
۳
Lubomir Navrat
Finished
۱۰:۰۰
Radomir Vavrecka
۲
۳
Eduard Sionkala
Finished
۱۰:۳۰
Tomas Tecl
۳
۲
Martin Holub
Finished
۱۰:۳۰
Milan Kolar
۱
۳
Milan Regner
Finished
۱۱:۰۰
Pavel Marx
۰
۳
Pavel Mozol
Finished
۱۱:۰۰
Lubomir Navrat
۳
۱
Patrik Jokiel
Finished
۱۱:۰۰
Vaclav Pech
۱
۳
Stanislav Hudec
Finished
۱۱:۰۰
Pavel Mozol
۲
۳
Ludek Madle
Finished
۱۱:۳۰
Stanislav Hudec
۳
۲
Martin Holub
Finished
۱۱:۳۰
Patrik Jokiel
۳
۰
Eduard Sionkala
Finished
۱۱:۳۰
Cesta Havrda
۲
۳
Pavel Marx
Finished
۱۲:۰۰
Radomir Vavrecka
۰
۳
Lubomir Navrat
Finished
۱۲:۰۰
Tomas Tecl
۱
۳
Vaclav Pech
Finished
۱۲:۰۰
Havel Ladislav
۳
۱
Milan Kolar
Finished
۱۲:۳۰
Tomas Tecl
۰
۳
Martin Holub
Finished
۱۲:۳۰
Patrik Jokiel
۳
۲
Eduard Sionkala
Finished
۱۲:۳۰
Pavel Marx
۱
۳
Cesta Havrda
Finished
۱۲:۳۰
Lubomir Navrat
۲
۲
Radomir Vavrecka
inprogress
۱۳:۰۰
Milan Regner
۰
۳
Petr Sudek
Finished
۱۳:۰۰
Ludek Madle
۲
۳
Pavel Mozol
Finished
۱۳:۰۰
Stanislav Hudec
۰
۳
Vaclav Pech
Finished
۱۳:۰۰
Matej Perny
-
-
Jan Steffan
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Janik Michal
-
-
Vojtech Molin
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Ales Krejci
-
-
Josef Musil
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Petr Serak
-
-
Jaroslav Strnad 1961
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Rotislav Hasmanda
-
-
Jaroslav Strnad 1961
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
  Russia Liga Pro
Polyakov Petr
۲
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۳۰
Vyacheslav Tsvetkov
۱
۳
Pavel Semeshin
Finished
۱۲:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۰
Ivan Soldatov
Finished
۰۳:۱۵
Ivan Soldatov
۰
۳
Oleg Shagarov
Finished
۰۱:۴۵
Dmitry Bakalin
۳
۱
Pavel Semenov
Finished
۰۱:۴۵
Timur Molchanov
۱
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۲:۱۵
Vladimir Kasatkin
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۲:۱۵
Maksim Dukhin
۳
۲
Polyakov Petr
Finished
۰۳:۰۰
Vyacheslav Chernov
۱
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۳:۱۵
Pavel Semenov
۳
۱
Vladimir Kasatkin
Finished
۰۳:۴۵
Nikita Lyfenko
۰
۳
Daniil Mikheev
Finished
۰۸:۳۰
Daniil Mikheev
۲
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۹:۳۰
Nikita Sukharnikov
۱
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۱۰:۰۰
Nikita Lyfenko
۲
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۱۰:۳۰
Eduard Golovachev
۲
۳
Artem Karagodin
Finished
۱۰:۴۵
Daniil Mikheev
۲
۳
Nikita Sukharnikov
Finished
۱۱:۰۰
Polyakov Petr
۳
۱
Denisov Alexey
Finished
۰۰:۰۰
Ivan Soldatov
۰
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۰:۱۵
Dmitry Bakalin
۳
۰
Igor Mihaylov
Finished
۰۰:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۰
Maksim Dukhin
Finished
۰۰:۳۰
Pavel Semenov
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۰:۴۵
Oleg Shagarov
۱
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۰:۴۵
Denisov Alexey
۱
۳
Suntsov Artem
Finished
۰۱:۰۰
Mikhail Reznikov
۱
۳
Timur Molchanov
Finished
۰۱:۱۵
Suntsov Artem
۳
۰
Maksim Dukhin
Finished
۰۲:۰۰
Denisov Alexey
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۳۰
Igor Mihaylov
۳
۱
Pavel Semenov
Finished
۰۲:۴۵
Mikhail Reznikov
۳
۱
Oleg Shagarov
Finished
۰۲:۴۵
Oleg Kutuzov
۲
۳
Suntsov Artem
Finished
۰۳:۳۰
Oleg Shagarov
۳
۱
Timur Molchanov
Finished
۰۳:۴۵
Maksim Dukhin
۳
۱
Denisov Alexey
Finished
۰۴:۰۰
Vyacheslav Chernov
۳
۰
Igor Mihaylov
Finished
۰۴:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
۰
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۴:۱۵
Suntsov Artem
۱
۳
Polyakov Petr
Finished
۰۴:۳۰
Timur Molchanov
۲
۳
Ivan Soldatov
Finished
۰۴:۴۵
Vladimir Kasatkin
۳
۰
Dmitry Bakalin
Finished
۰۴:۴۵
Eduard Tsvetkov
۱
۳
Gennady Karpovkin
Finished
۰۸:۰۰
Andrei Molodykh
۰
۳
Eduard Golovachev
Finished
۰۸:۱۵
Rustam Bedretdinov
۳
۰
Aleksandr Merezhko
Finished
۰۸:۱۵
Damir Bedretdinov
۳
۲
Igor Sergeevich
Finished
۰۸:۳۰
Afanasev Maksim Andreevich
۰
۳
Artem Karagodin
Finished
۰۸:۴۵
Andrei Khanevskii
۱
۳
Sergey Muslikov
Finished
۰۸:۴۵
Gennady Karpovkin
۰
۳
Damir Bedretdinov
Finished
۰۹:۰۰
Vladislav Chakhur
۰
۳
Nikita Sukharnikov
Finished
۰۹:۰۰
Aleksandr Merezhko
۳
۱
Andrei Khanevskii
Finished
۰۹:۱۵
Eduard Golovachev
۳
۲
Afanasev Maksim Andreevich
Finished
۰۹:۱۵
Igor Sergeevich
۲
۳
Eduard Tsvetkov
Finished
۰۹:۳۰
Sergey Muslikov
۳
۲
Rustam Bedretdinov
Finished
۰۹:۴۵
Artem Karagodin
۰
۳
Andrei Molodykh
Finished
۰۹:۴۵
Eduard Tsvetkov
۳
۰
Damir Bedretdinov
Finished
۱۰:۰۰
Andrei Molodykh
۳
۲
Afanasev Maksim Andreevich
Finished
۱۰:۱۵
Rustam Bedretdinov
۲
۳
Andrei Khanevskii
Finished
۱۰:۱۵
Gennady Karpovkin
۳
۰
Igor Sergeevich
Finished
۱۰:۳۰
Aleksandr Merezhko
۰
۳
Sergey Muslikov
Finished
۱۰:۴۵
Eduard Tsvetkov
۱
۳
Gennady Karpovkin
Finished
۱۱:۳۰
Roman Saldakeev
۳
۰
Maksim Chechulin
Finished
۱۲:۰۰
Volodin Dmitrii
۳
۰
Vadim Putilovsky
Finished
۱۲:۱۵
Aleksandr Gusev
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۱۲:۳۰
Andrey Yurevich Lisov
۳
۲
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۲:۴۵
Aleksandr Kozlov
۳
۱
Gennadiy Kalinnikov
Finished
۱۲:۴۵
Vitaly Demchenko
۱
۲
Valery Kutin
inprogress
۱۳:۰۰
Pavel Semeshin
۰
۱
Andrey Yurevich Lisov
inprogress
۱۳:۱۵
Vadim Putilovsky
۲
۰
Aleksandr Kozlov
inprogress
۱۳:۱۵
Mikhail Gusev
-
-
Roman Saldakeev
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Dmitry Tunitsin
-
-
Vyacheslav Tsvetkov
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۵
Gennadiy Kalinnikov
-
-
Volodin Dmitrii
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۵
Volodin Dmitrii
-
-
Aleksandr Kozlov
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۵
Vyacheslav Tsvetkov
-
-
Andrey Yurevich Lisov
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۵
  Europe TT Elite Series
Michal Minda
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۵۰
Lukasz Jarocki
۳
۲
Adrian Wiecek
Finished
۰۹:۴۰
Jaroslaw Rolak
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۰۰:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۱۰
Maciej Podsiadlo
۳
۱
Aleksander Lilien
Finished
۰۱:۲۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Damian Korczak
Finished
۰۱:۴۰
Karol Wisniewski
۳
۱
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۲:۵۰
Marcin Jadczyk
۲
۳
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۴:۲۰
Jakub Perek
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۶:۱۰
Damian Korczak
۳
۲
Lukasz Jarocki
Finished
۰۹:۰۰
Jaroslaw Tomicki
۳
۰
Adrian Wiecek
Finished
۱۰:۳۰
Lukasz Jarocki
۱
۳
Michal Benes
Finished
۱۱:۲۰
Jaroslaw Tomicki
۲
۳
Damian Korczak
Finished
۱۱:۴۰
Petr David
۱
۳
Antoni Witkowski
Finished
۱۱:۵۰
Patrick Klos
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۲:۰۰
Artur Grela
۲
۳
Vladislav Ursu
Finished
۱۲:۱۰
Piotr Chodorski
۰
۳
Petr David
Finished
۱۲:۳۰
Maciej Podsiadlo
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۰:۱۰
Szymon Radlo
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۰:۳۰
Staszczyk Konrad
۳
۰
Aleksander Lilien
Finished
۰۰:۴۰
Michal Minda
۳
۰
Dawid Kotwica
Finished
۰۰:۵۰
Arkadiusz Zuk
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۰۱:۰۰
Jaroslaw Rolak
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۱:۳۵
Staszczyk Konrad
۳
۰
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۲:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۰
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۲:۱۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Dawid Kotwica
Finished
۰۲:۳۰
Michal Minda
۳
۰
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۳:۰۰
Jakub Perek
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۰۳:۱۰
Szymon Radlo
۳
۲
Dawid Kotwica
Finished
۰۳:۲۰
Felkel Grzegorz
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۳۰
Arkadiusz Mugowski
۲
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۳:۴۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Jakub Perek
Finished
۰۳:۵۰
Felkel Grzegorz
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۰۴:۴۰
Jakub Perek
۳
۰
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۵:۰۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۵:۲۰
Marcin Jadczyk
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۰۵:۴۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۶:۳۰
Krzysztof Kapik
۳
۱
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۶:۵۰
Jakub Perek
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۲۰
Felkel Grzegorz
۳
۰
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۷:۴۰
Karol Wisniewski
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۰۸:۰۰
Patrick Klos
۱
۳
Adrian Wiecek
Finished
۰۸:۲۰
Jaroslaw Tomicki
۱
۳
Michal Benes
Finished
۰۸:۴۰
Piotr Chodorski
۳
۰
Jakub Seibert
Finished
۰۸:۵۰
Artur Grela
۱
۳
Antoni Witkowski
Finished
۰۹:۱۰
Patrick Klos
۲
۳
Jaroslaw Tomicki
Finished
۰۹:۲۰
Vladislav Ursu
۳
۲
Petr David
Finished
۰۹:۳۰
Piotr Chodorski
۳
۱
Artur Grela
Finished
۰۹:۵۰
Damian Korczak
۰
۳
Michal Benes
Finished
۱۰:۱۰
Petr David
۳
۱
Jakub Seibert
Finished
۱۰:۲۰
Vladislav Ursu
۳
۲
Antoni Witkowski
Finished
۱۰:۴۰
Patrick Klos
۳
۲
Damian Korczak
Finished
۱۰:۵۰
Artur Grela
۳
۰
Jakub Seibert
Finished
۱۱:۰۰
Piotr Chodorski
۰
۳
Vladislav Ursu
Finished
۱۱:۳۰
Michal Benes
۰
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۲:۲۰
Jaroslaw Tomicki
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۲:۵۰
Antoni Witkowski
۳
۱
Jakub Seibert
Finished
۱۳:۰۰
Damian Korczak
۰
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۳:۱۰
Artur Grela
۰
۰
Petr David
inprogress
۱۳:۲۰
Patrick Klos
-
-
Michal Benes
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Vladislav Ursu
-
-
Jakub Seibert
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۰
Piotr Chodorski
-
-
Antoni Witkowski
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Michal Murawski
-
-
Jaroslaw Tomicki
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۰
  World ITTF South American Championships Women
Bruna Alexandre
۴
۰
Camila Obando
Finished
۰۲:۳۰
Giulia Takahashi
۴
۰
Daniela Ortega
Finished
۰۳:۱۰
  World ITTF South American Championships
Alejandro Toranzos
۲
۴
Teodoro Guilherme
Finished
۰۳:۵۰
  World TT-CUP
Krzysztof Stala
۳
۲
Denys Kovtanyuk
Finished
۰۰:۰۰
Zdenek Dusek
۱
۳
Lukas Vich
Finished
۰۰:۲۰
Suvorov Maxim
۱
۳
Marek Fabini
Finished
۰۰:۲۵
Tomasz Witkowski
۰
۳
Gracjan Rokita
Finished
۰۰:۳۰
Lukas Vich
۳
۱
Pavel Cibik
Finished
۰۰:۵۰
Martin Sulc
۳
۱
Ondrej Fiklik
Finished
۰۰:۵۵
Szostak Michal
۱
۳
Tomasz Witkowski
Finished
۰۱:۰۰
Martin Boltik
۱
۳
Zdenek Dusek
Finished
۰۱:۲۰
Suvorov Maxim
۰
۳
Martin Sulc
Finished
۰۱:۵۵
Kurzak Bronislaw
۱
۳
Krzysztof Stala
Finished
۰۲:۰۰
Wes Wang
۰
۳
Vijay Kumar
Finished
۰۲:۰۵
Ahmed Soliman
۳
۰
Shengjian CAI
Finished
۰۲:۱۰
Filip Kociuba
۳
۰
Jan Molenda
Finished
۰۲:۳۰
Wes Wang
۳
۱
Shengjian CAI
Finished
۰۲:۳۵
Vijay Kumar
۳
۰
Ahmed Soliman
Finished
۰۲:۴۰
Stapor Rafal
۳
۰
Maksymilian Milos
Finished
۰۳:۰۰
Wes Wang
۳
۲
Ahmed Soliman
Finished
۰۳:۰۵
Shengjian CAI
۳
۲
Vijay Kumar
Finished
۰۳:۱۰
Jan Masternak
۰
۰
Jan Molenda
Cancelled
۰۳:۳۰
Filip Kociuba
۰
۰
Stapor Rafal
Cancelled
۰۴:۰۰
Brad Robbins
۲
۳
Luis Meneses
Finished
۰۴:۰۵
Brad Robbins
۳
۲
Henry Chau
Finished
۰۴:۳۵
Henry Chau
۳
۱
Luis Meneses
Finished
۰۵:۱۰
Alberto Olmedo
۳
۰
Enrique Alarcon
Finished
۰۹:۴۰
Jan Sucharda
۱
۳
Prusa Martin
Finished
۰۹:۵۰
Francisco Almagro
۲
۳
Raymon Abellan
Finished
۱۰:۱۰
Zdenek Zahradka
۱
۳
Bohuslav Budik
Finished
۱۰:۲۰
Filip Nemec
۳
۱
Petr Dvorak
Finished
۱۰:۲۵
Alberto Olmedo
۲
۳
Raymon Abellan
Finished
۱۰:۴۰
Jan Sucharda
۰
۳
Bohuslav Budik
Finished
۱۰:۵۰
Ales Brandtl
۳
۰
Matej Beran
Finished
۱۰:۵۵
Enrique Alarcon
۳
۱
Francisco Almagro
Finished
۱۱:۱۰
Prusa Martin
۰
۳
Zdenek Zahradka
Finished
۱۱:۲۰
Filip Nemec
۳
۱
Matej Beran
Finished
۱۱:۲۵
Bartlomiej Molka
۱
۳
Adam Kasperski
Finished
۱۱:۳۵
Alberto Olmedo
۳
۲
Francisco Almagro
Finished
۱۱:۴۰
Jan Sucharda
۰
۳
Zdenek Zahradka
Finished
۱۱:۵۰
Petr Dvorak
۳
۲
Ales Brandtl
Finished
۱۱:۵۵
Rafal Skotniczny
۱
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۱۲:۰۵
Raymon Abellan
۳
۲
Enrique Alarcon
Finished
۱۲:۱۰
Bohuslav Budik
۲
۳
Prusa Martin
Finished
۱۲:۲۰
Filip Nemec
۳
۲
Ales Brandtl
Finished
۱۲:۲۵
Fomin Yurij
۱
۳
Marek Chybinski
Finished
۱۲:۳۵
Enrique Alarcon
۳
۰
Francisco Almagro
Finished
۱۲:۴۰
Prusa Martin
۰
۳
Jan Sucharda
Finished
۱۲:۵۰
Matej Beran
۰
۳
Petr Dvorak
Finished
۱۲:۵۵
Bartlomiej Molka
۱
۲
Blazej Szczepanek
inprogress
۱۳:۰۵
Raymon Abellan
۱
۱
Alberto Olmedo
inprogress
۱۳:۱۰
Zdenek Zahradka
۱
۰
Bohuslav Budik
inprogress
۱۳:۲۰
Jakub Jenicek
-
-
Jan Simecek
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Ruzicka Josef
-
-
Brozek Michal
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۰
Kolar Vlastimil
-
-
Marek Fabini
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۵
  Belarus Liga Pro
Sergii Lugovskyi
۳
۰
Vasily Ermolenko
Finished
۰۸:۳۰
Sergei Demidovich
۰
۳
Viktor Kozlov
Finished
۰۹:۰۰
Vasily Ermolenko
۱
۳
Sergei Demidovich
Finished
۰۹:۳۰
Sergii Lugovskyi
۱
۳
Sergei Demidovich
Finished
۱۰:۳۰
Vasily Ermolenko
۳
۱
Viktor Kozlov
Finished
۱۱:۰۰
Aleksei Kulagin
۱
۳
Andrei Poplavskii
Finished
۱۲:۳۰
Valentin Ranchenko
۳
۰
Egor Vlasenko
Finished
۱۳:۰۰
  Czech Republic TT Star Series
Michal Obeslo
۳
۰
Amirreza Abbasi
Finished
۰۹:۳۰
Elias Ranefur
۳
۲
Frantisek Onderka
Finished
۱۰:۰۵
Michal Obeslo
۰
۳
Elias Ranefur
Finished
۱۱:۴۵
Enio Mendes
۳
۱
Frantisek Onderka
Finished
۱۲:۱۵
Filip Zeljko
۰
۱
Amirreza Abbasi
inprogress
۱۲:۴۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید